• Tu tens la clau
 • ->
 • ->Una noia rega les plantes al balcó de casa seva
 • ->Una dona asseguda al menjador de casa seva
 • ->Una parella d´ancians cuinen a casa seva
 • ->Una dona comprova si hi ha correu a la seva bústia

Tens un pis per llogar? Vols llogar el teu habitatge amb garanties? El teu pis necessita alguna rehabilitació? Vols tenir totes les facilitats a l’hora de llogar el teu habitatge?

Si tens en propietat un habitatge i el vols llogar, la Borsa d’habitatge de Lloguer de Barcelona t’ofereix unes condicions excepcionals.

Quins serveis ofereix la Borsa?

 • Serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters.
 • D’una banda, els propietaris d’habitatges buits que els cedeixin a la Borsa tenen la seguretat que es compliran les condicions del contracte.
 • De l’altra banda, les persones que busquen un habitatge podran accedir amb garanties a una borsa d’habitatges amb un preu assequible.

Com poden participar els propietaris?

Quines subvencions i incentius comporta per als propietaris i propietàries?

 • Incentiu econòmic per la inclusió d’habitatges a la Borsa: 1.500€ si l’habitatge que tens és buit, i 6.000€ per liquidació de deute en casos d’habitatges en procés judicial.
 • Subvenció per a la Rehabilitació de l'habitatge del 100% de l'import de les obres de rehabilitació, fins a un màxim de 20.000€, prèvia valoració tècnica de l'habitatge i a canvi d’un contracte de 5 anys.
 • Subvenció del 50% de la quota líquida de l'IBI (no es descompta del pagament de l'impost, sinó que s'abona amb posterioritat per transferència, prèvia sol·licitud).

Quines garanties ofereix?

 • Garantia de cobrament per existència d’un fons de garantia i un seguiment específic per verificar que el propietari percep el lloguer en cas d’impagament. 
 • Garantia de manteniment de l’habitatge que disposa, sempre amb una assegurança multirisc de la llar sense cost.

Quines facilitats de tràmits aporta?

 • El programa ofereix una Assegurança de Defensa Jurídica i acompanyament de l'equip de gestió de la Borsa.
 • S’ofereix un assessorament jurídic i tècnic per a la propietat de l’habitatge.
 • Seguiment social i servei de mediació a petició de les parts o d’ofici.
 • Facilitat i assessorament en la tramitació de la certificació d'eficiència energètica (CEE) i cèdula d'habitabilitat (CH) inclosa (excepte taxes), condicionat a la signatura del contracte de lloguer.

Si tens un pis buit, tu tens la clau!

Lloga el teu habitatge amb la garantia de cobrament que t'ofereix l’Ajuntament de Barcelona!

La Borsa ofereix incentius per a la captació i assessorament tècnic i jurídic a l’hora de redactar el contracte de lloguer, a més de vetllar pel compliment de les obligacions contractuals.

Lloga el teu pis amb l’Ajuntament i beneficia’t dels ajuts per a la rehabilitació!

Amb la Borsa podràs optar a una subvenció per rehabilitar l’habitatge del 100% de l’import de les obres (fins a un màxim de 20.000 euros), a canvi d’un contracte de fins a 5 anys per llogar el pis a través d'aquest programa.

Lloga el teu pis amb l’Ajuntament i tindràs totes les facilitats per a la tramitació!

Si el que cerques és tranquil·litat i facilitat en la gestió, aquest programa t’ofereix una assegurança de defensa jurídica, un assessorament a nivell tècnic i jurídic, així com l’acompanyament en les gestions i tramitació.

Tens en propietat un habitatge? Informa’t dels avantatges!

Si tens en propietat un pis i el vols llogar amb el màxim de garanties i tranquil·litat informa’t aquí de les principals característiques del programa de captació de pisos per a la borsa d’habitatges de Barcelona.

Què és la Borsa d'Habitatge de Lloguer?

La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona es crea amb la unificació de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge.

A partir de l’any 2009 la Borsa d’Habitatge de Lloguer forma part de les competències pròpies del Consorci d’Habitatge de Barcelona i es gestiona a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge.

La Borsa ofereix serveis de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles llogaters, i té com a objectiu incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus assequibles i facilitar-hi l'accés a unitats de convivència i a joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits d'accés a les borses. Així mateix, aquesta mediació té per objectiu garantir l’accés a l’habitatge al mateix temps que es dóna seguretat al propietari que posa a disposició el seu habitatge.

Avantatges i subvencions per als propietaris

Els avantatges i les subvencions per als propietaris que hi incloguin el seu habitatge són les següents:

 • Avalloguer és un sistema de cobertura del cobrament de les rendes de lloguer mitjançant el qual es garanteix als propietaris la percepció d’una quantitat equivalent a  un màxim de 6 mesos de rendes de lloguer impagades un cop s’ha dictat sentència judicial.
 • Assegurança multirisc durant tota la durada del contracte.
 • Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas d’impagaments.
 • Tramitació de la cèdula d'habitabilitat o del certificat d'eficiència energètica (taxes excloses, en ambdós casos), condicionat a la formalització del contracte de lloguer amb la mediació de la Borsa.
 • Subvenció del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a obres d’habitabilitat o de condicionament dels interiors dels habitatges, d’acord amb les seves bases i en cas que es publiqués la convocatòria que la reguli.
 • Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona equivalent al 50% de l’IBI.
 • Assessorament jurídic i tècnic.
 • Redacció del contracte i mediació en la contractació.
 • Seguiment de les obligacions contractuals, principalment en cas d’impagaments.
 • Redacció de l’acord de resolució del contracte en cas de sol·licitar-lo.
 • Per a més informació consulta les normes reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.
 • Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Què és l’incentiu per a la inclusió d’habitatges buits a la Borsa?

L’Incentiu per a la inclusió d’habitatges buits a la Borsa es tracta d’una subvenció de 1.500€ que la propietat pot sol·licitar com a incentiu per incloure l’habitatge buit a la Borsa. L’import de 1.500€ és independent de la renda de lloguer pactada i del temps transcorregut fins a la signatura del contracte de lloguer i es podrà sol·licitar a la signatura de l’Acord d’inclusió a la Borsa i s’abonarà sempre que es signi el contracte de lloguer.

Excepcionalment, malgrat no ser habitatges buits, es consideraran aquells habitatges habitats que tot i no disposar d’un contracte de lloguer, es puguin regularitzar amb la signatura d’un contracte de la Borsa.

Es pot assimilar als requisits de la Subvenció equivalent al 50% de la quota de l’IBI.

Requisits:

1. Sol·licitud de la Subvenció a les Oficines de l’Habitatge

2. Comprovació de Requisits (Borsa – Captació) i proposta de Resolució (Ajuts al Lloguer). Una còpia de la Resolució s’entregarà a la propietat en el moment de la signatura del contracte de lloguer.

3. La gestió econòmica es durà a terme a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, amb petició de pagament per remesa mensual.

Què significa la garantia de cobrament del 100% de les rendes?

El servei de mediació de la Borsa s’ofereix a gestionar el cobrament del llogater i el pagament al propietari, a través del sistema “Intermediació Rendes” i la creació d’un fons de garantia per part del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

El darrer trimestre del 2016, el pagament de les rendes es garanteix mitjançant els ajuts urgents del programa del SSAH.

Requisits:

 • La Borsa gestiona la signatura del contracte de lloguer entre el propietari i el llogater
 • L’empresa adjudicatària gestionarà el cobrament i pagament de les rendes
  • Gestió de remesa al cobrament dels Lloguer (dia 7 de cada mes)
  • Gestió de pagaments als propietaris (dia 10 de cada mes)
 • En cas d’impagament, la situació es comunica a la Direcció d’Ús digne per activar el Servei de Prevenció i Mediació d’Habitatge (SPIMH).
 • Els impagaments es gestionen a través del SPIMH i els ajuts al lloguer
 • L’empresa adjudicatària:
  • Mensualment, reportarà la situació d’impagaments i la Comissió de seguiment autoritzarà l’aplicació del Fons de garantia.
  • Anualment, es liquidarà i s’actualitzarà el Fons.
 • La gestió econòmica es durà a terme a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Què és l’ajut per al pagament del deute del lloguer?

Aquest ajut es tracta d’una garantia per al cobrament de rendes impagades.

Si el contracte està subjecte a la intermediació de la Renda, l’empresa gestora farà la comunicació de l’impagament als serveis tècnics de la Borsa d’Habitatges de Barcelona en el mateix mes. El cas es derivarà al Servei de Prevenció i Mediació de l’Habitatge (SPIMH), que analitzarà la situació i definirà com actuar. D’acord amb la valoració realitzada, s’optarà per:

 • Negociació del deute
 • Ajut per al pagament del deute
 • Ajut per al pagament del lloguer
 • En determinades situacions, es farà la valoració d’un Reallotjament a un pis més econòmic de la Borsa o altres recursos residencials.

 

Excepcionalment, s’haurà d’iniciar un Procediment judicial (Cobertura Defensa Jurídica de la Borsa). En aquest cas, la propietat tindrà cobertes les rendes de lloguer fins a la recuperació de la possessió de l’habitatge (Diligència llançament o Acord extrajudicial). Aquesta situació és incompatible amb AVALLOGUER (6 mesos).

Requisits:

 1. Informe del SPIMH amb valoració
 2. Comprovació dels requisits, acord extrajudicial amb la propietat (a través de les Oficines de l’Habitatge o dels serveis jurídics de la Borsa) i proposta de Resolució
 3. La gestió econòmica es durà a terme a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Ajut al deute amb procediment judicial

Davant l’actual context d’emergència habitacional, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona pretén regularitzar els nous contractes de la Borsa de Lloguer per evitar els processos de desnonament.

L’ajut al deute amb procediment judicial es proposa com a eina de gestió per al manteniment de l’habitatge en la negociació amb la part propietària. Es tracta d’una subvenció per a la inclusió d’habitatges implicats en un procediment judicial, l’impagament de rendes de les quals ha derivat en una demanda judicial o bé en una sentència judicial.

Condicions de l’ajut amb procediment judicial:

 • Permet pagar un deute de lloguer màxim de 6.000€
 • És incompatible amb l’Avalloguer
 • És incompatible amb la Subvenció d’habitatges buits (1.500€)
 • Està condicionat per la signatura d’un contracte (amb la mediació de la borsa) i el compromís de mantenir la mateixa família o unitat de convivència a l’habitatge.
 • Segons els ingressos de la família o unitat de convivència, es podrà considerar l’aplicació de l’ajut per al pagament del lloguer de la Borsa com a ajut “implícit”

 

Requisits:

 • Tramitació de la Subvenció per al pagament del deute acumulat segons el procediment judicial o acord extrajudicial (a través de les Oficines de l’Habitatge o dels Ajust al lloguer)
 • Resolució del contracte actual d’acord amb la sentència o pacte extrajudicial (a través de les Oficines de l’Habitatge o els Serveis Jurídics de la Borsa)
 • Signatura d’un nou contracte amb la Borsa d’Habitatges de Lloguer
 • Habitatges amb cèdula d’habitabilitat (CH), certificació d’eficiència energètica (CEE) i sense necessitat d’obres, han de sol·licitar:
  • Subvenció per l’impagament de rendes
  • Un nou contracte a la Borsa
 • Habitatges sense cèdula d’habitabilitat (CH) i/o certificació d’eficiència energètica (CEE) i sense necessitat d’obres, han de sol·licitar:
  • Subvenció per l’impagament de rendes
  • Cèdula d’habitabilitat i/o certificació d’eficiència energètica
  • Un nou contracte a la Borsa
 • Habitatges amb necessitat d’obres d’habitabilitat:
  • Si són obres menors (execució compatible amb la presència del llogater), han de sol·licitar:
   • Subvenció per les obres
   • Subvenció per l’impagament de rendes
   • Cèdula d’habitabilitat i/o certificació d’eficiència energètica
   • Un nou contracte a la Borsa
 • Si són obres majors (execució incompatible amb la presència del llogater), han de sol·licitar:
  • Compromís d’incloure l’habitatge a la Borsa al final de les obres
  • Subvenció per les obres
  • Subvenció per l’impagament de rendes Tràmit CH i/o CEE
  • Cèdula d’habitabilitat i/o certificació d’eficiència energètica
  • Un nou contracte a la Borsa

Requisits i documentació que han de presentar els propietaris

Requisits per incloure el teu habitatge a la Borsa

Per incloure el teu habitatge a la Borsa, cal que es donin les condicions següents:

 • Estar ubicat a la ciutat de Barcelona.
 • Tenir cèdula d’habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la.
 • Destinar l'habitatge a lloguer a través de la Borsa.
 • Disposar del certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d'obtenir-lo.

Procedència dels habitatges:

 • Habitatges del mercat privat directament
 • Habitatges amb protecció oficial amb l'autorització de la Generalitat de Catalunya per llogar-los
 • Habitatges del Programa de rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Per a més informació consulta les normes reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

 

Documentació que cal presentar i formularis

Per incloure el teu habitatge a la Borsa:

Full de sol·licitud per “posar un habitatge en lloguer a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona”.

Per sol·licitar les subvencions:

Subvenció equivalent al 50% de l'IBI

Un cop s’hagi inclòs l’habitatge a la Borsa de Lloguer de Barcelona i mentre es mantingui el fet de posar-lo a disposició.

Subvenció per a obres

Consulta la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació.

Per a més informació consulta les normes reguladores de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Comparteix aquest contingut